Agnieszka Kowalska - Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami , Doradca Rynku Nieruchomości

telefon: +48 501120170,
e-mail: akowalska@biurokonkret.com

 

- od 1995 roku związana z rynkiem nieruchomości, od 1997 r prowadzi Biuro Konkret. Posiada państwową licencję nr 2657 nadaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 2002 roku. Po ukończeniu Powszechnej Akademii Nieruchomości 14 listopada 2009 roku Agnieszka Kowalska otrzymała CERTYFIKAT PTEiDRN numer 128 wraz z prawem posługiwania się tytułem Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Członek Bielsko -Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN, uczestniczka wielu szkoleń i konferencji związanych z rynkiem nieruchomości ciągle doskonaląca swoją wiedzę. http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?page_id=117&action=view_single&id=116